Fortrolighedspolitik

Denne politik gælder mellem dig, brugeren af dette websted og Simply Consulting ApS ejeren og udbyderen af dette websted. Denne politik gælder for vores brug af alle data indsamlet af os i forbindelse med din brug af webstedet og vores tjenester. Denne politik blev sidst opdateret den 12. september 2020.

Forordningen

Denne databeskyttelsespolitik gælder for tjenester fra Simply Consulting ApS. Hvis du bor i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, er forordning (EU) 2016/679 (generel databeskyttelsesforordning) den europæiske forordning, og i Danmark er det den danske lov om databeskyttelse (‘den danske databeskyttelseslov’).

Controlleren

Simply Consulting ApS med CVR: 33970080 på Vesterbrogade 26, 1620 København V, Danmark er den registeransvarlige for dine personlige data.

Tilsynsmyndigheden

Databeskyttelsesstyrelsen (DPA) i Danmark er den for os relevante myndighed i spørgsmål om databeskyttelse. Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til DPA (www.datatilsynet.dk). Vi vil dog sætte pris på chancen for at tackle dine bekymringer, før du henvender dig til DPA, så kontakt os i første omgang.

Nøjagtighed

Det er vigtigt, at de data, vi har om dig, er nøjagtige og aktuelle, så hold os venligst informeret om eventuelle ændringer i dine personlige data.

Børnedata

Vores hjemmeside er ikke beregnet til børn, og vi indsamler ikke bevidst data om børn.

Hvad er personlige data?

Personoplysninger henviser til enhver information, der vedrører en identificeret eller identificerbar fysisk person (“Personoplysninger”).

Hvilke data indsamler vi?

Vi kan indsamle data eller bede dig om at levere bestemte data, når du bruger vores websted og tjenester. Kilderne, hvorfra vi indsamler personoplysninger, er:

 • Data indsamlet direkte fra dig eller din enhed vedrørende en identificeret eller identificerbar fysisk person (“den registrerede”) og kan omfatte direkte identifikatorer såsom navn, adresse, e-mail-adresse, telefonnummer.
 • Data indsamlet online eller gennem indirekte identifikatorer såsom login-kontonummer, login-adgangskode, betalingsoplysninger eller IP-adresse.
 • Data indsamlet, der er linket, for eksempel hvis du har brugt vores service og senere vælger os igen, vil vi linke dine data og behandle de linkede data som personlige data.

Vi organiserer indsamlede personoplysninger som kontodata og faktureringsdata. Kontodata er alt, hvad vi har brug for for at oprette din konto og inkluderer din e-mail-adresse og brugernavn og oplysninger, der er forbundet med vores tjenester, såsom licensnøgler, dit for- og efternavn, din virksomhedsadresse og telefonnummer.

Faktureringsdata er alt, hvad vi har brug for for at konfigurere din betaling inklusive dit navn, din e-mail-adresse, maskerede kreditkortnummer og under visse omstændigheder din faktureringsadresse og dit telefonnummer, hvis dette ikke allerede er indsamlet.

Som beskrevet ovenfor forbinder vi data, og hvis vi allerede har indsamlet nogle af dine data, vil vi kun bede dig om de resterende data, der er nødvendige for at udføre den kontrakt, der er aftalt.

How personal data is collected

Vi indsamler personlige data på følgende måder:

Direkte interaktioner Du kan give personlige oplysninger, når du udfylder onlineformularer, anmoder om produkter / tjenester, abonnerer på vores tjenester, opretter en brugerkonto, tilmelder os vores mailingliste, bruger vores feedbackformular eller på anden måde eller korresponderer med os (via post, telefon eller e-mail)
Automatiseret teknologi Vi indsamler automatisk personlige data (teknisk og brug), når du gennemsøger eller interagerer med vores websted ved hjælp af cookies og andre lignende teknologier. Vi modtager muligvis også tekniske data om dig, hvis du besøger andre websteder, der bruger vores cookies.

På hvilke grunde bruger vi personoplysninger?

Vi bruger dine personlige data til følgende formål og af følgende grunde:

 • På basis af at opfylde vores kontrakt (når du køber vores service)
 • På baggrund af dit samtykke (når du abonnerer på vores nyhedsbrev)
 • På grundlag af juridiske forpligtelser (for forpligtelser som skat, regnskab, hvidvaskning af penge, eller når en domstol eller anden myndighed beder os om det)
 • På grundlag af vores legitime interesse (for kommunikation om sikkerhed, fortrolighed og ydeevne forbedringer af vores tjenester. Eller for etablering, udøvelse eller forsvar af vores juridiske rettigheder.)

Før vi stoler på nogen af disse legitime interesser, afbalancerer vi selvfølgelig dem mod dine interesser og sørger for, at de er overbevisende nok og ikke vil forårsage uberettiget skade.

Hvornår videregiver vi dine personlige data?

Vi videregiver dine personlige data som svar på din forretningsforespørgsel eller din anmodning om information inden for vores firma for at levere den bedst mulige service og inden for vores legitime interesse.

Vi deler muligvis dine oplysninger med organisationer, der hjælper os med at levere de tjenester, der er beskrevet i denne databeskyttelsespolitik, og som kan behandle sådanne data på vores vegne og i overensstemmelse med denne databeskyttelsespolitik for at støtte dette websted og vores tjenester. For eksempel med vores juridiske andre professionelle rådgivere.

Vi deler muligvis også oplysninger med vores sikre betalingsgatewayudbyder, og du skal muligvis give kredit- eller betalingskortoplysninger direkte til udbyderen for at behandle betalingsoplysninger og godkende betaling efter et sikkert link.

De oplysninger, som du leverer til i sådanne tilfælde, er ikke under vores kontrol og er underlagt betalingsgatewayudbyderens egen fortrolighedsmeddelelse og vilkår og betingelser .

I forhold til information, der er opnået om dig fra din brug af vores websted, kan vi dele en cookie-id og IP-data med analyseleverandører og reklame netværkstjenesteudbydere for at hjælpe os med forbedring og optimering af vores hjemmeside, som er underlagt vores Cookiepolitik.

Vi kan videregive personlige oplysninger under andre omstændigheder, som når du accepterer det, eller hvis loven, en domskendelse, en juridisk forpligtelse eller tilsynsmyndighed beder os om det. Hvis formålet er at forhindre svindel eller kriminalitet, eller hvis det er nødvendigt at beskytte og forsvare vores ret, ejendom eller personlige sikkerhed for vores personale, hjemmesiden og dets brugere.

Datalagring

Vi opbevarer kun dine personlige data så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, vi indsamlede dem til, herunder med henblik på at opfylde ethvert juridisk, regnskabsmæssigt eller rapporteringskrav.

Detaljer om opbevaringsperioder for forskellige aspekter af dine personlige data er tilgængelige i vores opbevaringspolitik, som du kan anmode om fra os. Vi er dog juridisk forpligtet til at opbevare grundlæggende oplysninger om vores kunder (herunder kontakt-, identitets-, økonomiske og transaktionsdata) i fem år, efter at de ophører med at være kunder, af skattemæssige årsager.

Du kan lære, hvor længe dine oplysninger opbevares, og hvornår de destrueres fra vores politik for opbevaring af data, som du kan anmode om ved hjælp af vores kontaktformular.

Dine rettigheder

Du har ret til:

 • oplysninger om behandlingen af dine personlige data
 • få adgang til de personlige data, der opbevares om dig
 • bede om forkerte, unøjagtige eller ufuldstændige personlige data, der skal rettes
 • anmode om, at personlige data slettes, når de ikke længere er nødvendige, eller hvis behandlingen er ulovlig
 • gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til markedsføringsformål eller af grunde, der vedrører din særlige situation
 • anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger i specifikke tilfælde
 • modtage dine personlige data i et maskinlæsbart format og sende dem til en anden controller (‘dataportabilitet’)
 • anmode om, at beslutninger baseret på automatisk behandling, der vedrører dig eller i væsentlig grad påvirker dig og baseret på dine personlige data, træffes af fysiske personer, ikke kun af computere. Du har også ret i dette tilfælde til at udtrykke dit synspunkt og bestride beslutningen
 • Hvor behandlingen af dine personlige oplysninger er baseret på samtykke, har du ret til når som helst at trække dette samtykke tilbage uden skade gennem vores kontaktformular.

Hvis du føler, at din anmodning ikke løses tilfredsstillende af os, kan du henvende dig til din lokale databeskyttelsesmyndighed. Databeskyttelsesstyrelsen (DPA) er tilsynsmyndighed i Danmark og relevant for Simply Consulting ApS.

Hvordan beskytter vi dine personlige data?

Vi beskytter dine data ved hjælp af avancerede tekniske og fysiske sikkerhedsforanstaltninger og driver et fast system med politikker, fortrolighedsaftaler, digitale sikkerhedsforanstaltninger og procedurer for at sikre det højeste niveau af administrativ beskyttelse.

Mere detaljeret for at få adgang til vores database skal brugeren være autoriseret, udfordres gennem et tovejs godkendelsessystem og bruge en krypteret VPN. Fjernelse af personlige data fra vores placering er også forbudt og gjort ved hjælp af et komplekst krypteringssystem meget vanskeligt. Vi bruger banebrydende antivirus- og anti-malware-software og opdateret firewallbeskyttelse. Desuden skal autoriseret personale have et legitimt behov for at kende interesse, såsom at være dit kontaktpunkt eller betjene din brugerkonto.

De data, vi indsamler fra dig, kan gemmes med passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger på vores servere i Danmark. I alle tilfælde følger vi generelt høje databeskyttelsesstandarder og avancerede sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte de personlige data, der sendes til os, både under transmission og når vi modtager dem.

For at udøve nogen af dine rettigheder, eller hvis du har spørgsmål eller klager over vores brug af dine personlige data og denne politik, bedes du kontakte os ved hjælp af vores kontaktformular.

Internationale overførsler

Vi overfører ikke dine personlige data uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS).

Automatiseret beslutningstagning og profilering

Vi bruger ikke automatisering til beslutningstagning og profilering

Ændringer

Denne databeskyttelsespolitik og vores forpligtelse til at beskytte dine persondatas privatliv kan resultere i ændringer i denne databeskyttelsespolitik. Gennemgå regelmæssigt denne databeskyttelsespolitik for at holde dig opdateret med eventuelle ændringer.

Forespørgsler og klager

Eventuelle kommentarer eller spørgsmål til denne politik skal rettes til os ved hjælp af følgende kontaktoplysninger.

Simply Consulting ApS
Vesterbrogade 26
1620 København V
Denmark
CVR: 33970080
info@simply-crm.com

Hvis du mener, at vi ikke har overholdt denne politik eller handlet på anden måde end i overensstemmelse med databeskyttelsesloven, skal du give os besked.