Vilkår og betingelser

Denne aftale gælder mellem dig, brugeren af dette websted og Simply Consulting ApS, ejeren (e) af dette websted. Din aftale om at overholde og være bundet af disse vilkår og betingelser anses for at forekomme ved din første brug af webstedet og tjenesterne. Hvis du ikke accepterer at være bundet af disse vilkår og betingelser, skal du straks stoppe med at bruge webstedet.

Definitioner og fortolkning

I denne aftale har følgende udtryk følgende betydning:

“Indhold” betyder enhver tekst, grafik, billeder, lyd, video, software, datakompileringer og enhver anden form for information, der kan lagres på en computer, der vises på eller er en del af dette websted;
“Simply” betyder Simply Consulting ApS med CVR: 33970080 fra Vesterbrogade 26, 1620 København V, Danmark;
“Service” betyder kollektivt alle online faciliteter, værktøjer, tjenester eller information, som Simply gør tilgængelig via webstedet enten nu eller i fremtiden;
“System” betyder enhver onlinekommunikationsinfrastruktur, der blot gør tilgængelig via webstedet enten nu eller i fremtiden. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, webbaseret e-mail, opslagstavler, live chat-faciliteter og e-mail-links;
“Bruger”/ “Brugere” betyder enhver tredjepart, der går ind på webstedet og ikke er ansat af Simply og handler i løbet af deres ansættelse;
“Internet side” betyder det websted, du bruger i øjeblikket (www.simply-crm.com).

Accept af vilkårene

Du skal være myndig for at indgå en bindende aftale for at acceptere vilkårene. Hvis du ikke accepterer disse vilkår og betingelser, skal du ikke bruge denne service.

Du kan acceptere vilkårene ved at markere et afkrydsningsfelt eller klikke på en knap, der angiver din accept af vilkårene eller ved faktisk at bruge denne service.

Intellektuel ejendom

Alt indhold inkluderet på webstedet, medmindre det uploades af brugerne, herunder, men ikke begrænset til, tekst, grafik, logoer, ikoner, billeder, lydklip, videoklip, datakompileringer, sidelayout, underliggende kode og software tilhører Simply vores tilknyttede selskaber eller andre relevante tredjeparter. Ved at fortsætte med at bruge webstedet anerkender du, at sådant materiale er beskyttet af gældende Danmark og international intellektuel ejendomsret og andre relevante love.

Du må ikke reproducere, kopiere, distribuere, gemme eller på anden måde genbruge materiale fra webstedet, medmindre andet er angivet på webstedet, eller medmindre du får udtrykkelig skriftlig tilladelse til dette af Simply.

Dataejerskab

Vi respekterer din ret til ejerskab af indhold oprettet eller gemt af dig. Du ejer det indhold, du har oprettet eller gemt. Medmindre det specifikt er tilladt af dig, giver din brug af denne service ikke Simply licensen til at bruge, reproducere, tilpasse, ændre, offentliggøre eller distribuere det indhold, du har oprettet eller gemt på din brugerkonto til Simples kommercielle, marketing eller lignende formål. Du giver dog Simply tilladelse til at få adgang til, kopiere, distribuere, gemme, transmittere, omformatere, offentligt vise og offentligt udføre indholdet af din brugerkonto udelukkende efter behov med det formål at levere denne service til dig.

Brugergenereret indhold

Du kan sende eller offentliggøre indhold oprettet af dig ved hjælp af denne tjeneste eller på anden måde. Du er dog eneansvarlig for sådant indhold og konsekvenserne af dets transmission eller offentliggørelse. Alt indhold, der offentliggøres, vil være offentligt tilgængeligt via internettet og kan gennemgås og indekseres af søgemaskiner.

Du er ansvarlig for at sikre, at du ikke ved et uheld gør noget privat indhold offentligt tilgængeligt. Alt indhold, som du måtte modtage fra andre brugere af denne tjeneste, leveres til dig SOM DET ER til din information og personlig brug, og du accepterer ikke at bruge, kopiere, reproducere, distribuere, transmittere, udsende, vise, sælge, licensere eller på anden måde udnytte sådant indhold til ethvert formål uden udtrykkeligt skriftligt samtykke fra den person, der ejer rettighederne til sådant indhold.

Licens til brug

Simply giver dig en tilbagekaldelig, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, begrænset licens til at downloade, installere og bruge tjenesten udelukkende til din personlige og forretningsmæssige brug strengt i overensstemmelse med vilkårene i denne Aftale.

Begrænsninger at bruge

Du accepterer ikke at, og du vil ikke tillade andre at licensere, sælge, leje, lease, tildele, distribuere, transmittere, vært, outsource, videregive eller på anden måde kommercielt udnytte tjenesten eller stille tjenesten til rådighed for tredjepart.

Links til andre websteder

Dette websted kan indeholde links til andre websteder. Medmindre det udtrykkeligt er angivet, er disse websteder ikke under kontrol af Simply eller vores tilknyttede selskabers. Vi påtager os intet ansvar for indholdet af sådanne websteder og fraskriver os ansvar for enhver form for tab eller skader, der opstår som følge af brugen af dem. Inkluderingen af et link til et andet websted på dette websted betyder ikke nogen godkendelse af selve siderne eller dem, der har kontrol over dem.

Links til dette websted

De, der ønsker at placere et link til dette websted på andre websteder, kan kun gøre det til hjemmesiden www.simply-crm.com uden forudgående tilladelse. Dybkobling (dvs. links til bestemte sider på webstedet) kræver udtrykkelig tilladelse fra Simply. Kontakt os via e-mail på for at finde ud af mere info@simply-crm.com.

Samtykke til brug af data

Du accepterer, at Simply muligvis indsamler og bruger tekniske data og relaterede oplysninger – inklusive men ikke begrænset til tekniske oplysninger om din enhed, system- og servicesoftware og perifert udstyr – der indsamles regelmæssigt for at lette levering af softwareopdateringer, produktsupport og andet tjenester til dig (hvis nogen) relateret til den licenserede tjeneste. Simply kan bruge disse oplysninger, så længe de er i en form, der ikke identificerer dig personligt, til at forbedre sine produkter eller levere tjenester eller teknologier til dig.

Privatliv

Med henblik på gældende databeskyttelseslovgivning behandler Simply alle personlige data, du har leveret til den i henhold til Privatlivspolitik, der er tilgængelig på Simply-webstedet eller på anmodning fra Simply.

Du accepterer, at hvis du simpelthen har leveret personlige data vedrørende en tredjepart (1), har du på plads alle nødvendige passende samtykke og meddelelser for at muliggøre lovlig overførsel af sådanne personoplysninger til Simply og (2), som du har gjort opmærksom på af en sådan tredjepart den fortrolighedsmeddelelse, der er tilgængelig på Simply’s websted eller på anden måde leverede en kopi af den til tredjeparten. Du accepterer at skadesløsgøre Simply i forbindelse med alle og eventuelle forpligtelser, sanktioner, bøder, tildelinger eller omkostninger som følge af din manglende overholdelse af disse krav.

Hvis du giver Simply adgang til personlige data, har Simply ret til at behandle personlige data for at udføre denne service, og sådan behandling skal overholde den databeskyttelseslovgivning, der gælder for denne tjeneste i den jurisdiktion, hvor behandlingen finder sted.

Du garanterer, at overførsel af personlige data til Simply overholder alle gældende love og regler om beskyttelse af personlige data. Hvis behandling af personlige data foretages af Simply i overensstemmelse med dine instruktioner som aftalt med Simply, skal du skadesløsholde, forsvare og holde Simply uskadelig for og mod ethvert krav, forpligtelser, tab og rimelige udgifter, der pådrages eller hævdes mod Simply i forbindelse med ethvert krav fra tredjepart relateret til behandlingen af personoplysningerne. Du forstår og accepterer, at du bærer det fulde ansvar for sikkerhedskopiering og redundans af personlige oplysninger.

Vores tjenester

Du anerkender og accepterer, at formen og karakteren af de tjenester, som Simply leverer, kan ændre sig fra tid til anden uden forudgående varsel til dig. Som en del af denne fortsatte innovation anerkender du og accepterer, at Simply kan stoppe (permanent eller midlertidigt) med at levere tjenesterne (eller andre funktioner inden for tjenesterne) til dig eller til brugere generelt efter Simply’s eget skøn uden forudgående varsel til dig . Ligeledes kan du stoppe med at bruge tjenesterne når som helst, og du behøver ikke fortælle os, hvornår du holder op med at bruge tjenesterne.

Du anerkender og accepterer, at hvis Simply deaktiverer adgang til din konto, kan du blive forhindret i at få adgang til tjenesterne, dine kontooplysninger eller andre filer eller andet indhold, der er indeholdt i din konto.

Du anerkender og accepterer, at Simply kan etablere generel praksis og begrænsninger vedrørende brug af tjenesten. Vi forbeholder os ret til at ændre, suspendere eller afbryde ethvert aspekt af tjenesten til enhver tid, inklusive åbningstider eller tilgængelighed af tjenesten eller enhver servicefunktion uden varsel og uden ansvar. Vi forbeholder os også ret til at pålægge begrænsninger for visse servicefunktioner eller begrænse adgangen til dele eller hele tjenesten uden varsel og uden ansvar.

Vi garanterer ikke, at funktionerne i Tjenesten er uafbrudt eller fejlfri, og vi er ikke ansvarlige for eventuelle serviceafbrydelser (herunder, men ikke begrænset til, strømafbrydelser, systemfejl eller andre afbrydelser, der kan påvirke efterkøbet. meddelelser, behandling, accept, afslutning eller afvikling af transaktioner eller Tjenesten).

Din konto

Brug af vores tjenester kræver, at du registrerer dig hos os og åbner en konto. På tidspunktet for registreringen accepterer du at give os de personlige og andre oplysninger, der er nødvendige for at tilbyde dig vores tjenester. Disse skal være sande, nøjagtige, komplette og holdes ajour. Du skal bemærke, at manglende tilvejebringelse af ægte, nøjagtige, komplette og ajourførte detaljer tvinger os til at afslutte forholdet med dig og straks at opsige de tjenester, der tilbydes dig. Også, at du er ansvarlig for al aktivitet på din konto, uanset om du godkender det eller ej.

For at få adgang til din konto skal du angive dit medlemsnavn og din adgangskode. Det er dit ansvar at oprette en stærk adgangskode og beskytte dine loginoplysninger og begrænse adgangen til din konto. Du skal straks underrette os, hvis sikkerheden på din konto er kompromitteret, og du accepterer og anerkender, at vi ikke påtager os noget ansvar for sikkerheden på din konto og heller ikke kan holdes ansvarlige for sikkerhedsbrud og aktiviteter, der forekommer under din konto eller kan acceptere enhver risiko forbundet med autoriseret eller uautoriseret adgang eller svigagtig adgang til din konto i det maksimale omfang, der er tilladt ved lov.

Virus, hacking og andre lovovertrædelser

Du må ikke misbruge vores tjenester ved at indføre, transmittere eller arrangere afsendelse af vira, korrupt fil, cancelbot, trojansk hest, orm, tids- eller logikbombe, tastetrykslogger, spyware, adware eller andet materiale designet til at påvirke driften af enhver computersoftware, hardware eller telekommunikationsudstyr eller interferere med, fejlagtigt opfange eller ekspropriere data eller personlige oplysninger. Du må ikke forsøge at få uautoriseret adgang til vores tjenester, de servere, hvor de er gemt, eller nogen server, computer eller database, der er forbundet med vores tjenester. Du må ikke angribe vores tjenester via en denial-of-service, distribueret denial-of-service eller anden form for angreb.

Enhver overtrædelse af denne bestemmelse udgør en strafbar handling i henhold til den danske straffelov (“DCC”). Vi rapporterer sådanne overtrædelser til de relevante retshåndhævende myndigheder, og vi vil samarbejde med disse myndigheder ved at videregive din identitet til dem. I tilfælde af et sådant brud ophører din ret til at bruge vores tjenester med det samme.

Vi er ikke ansvarlige for tab eller skader forårsaget af et distribueret denial-of-service-angreb, vira eller andet teknologisk skadeligt materiale, der kan inficere dit computerudstyr, computerprogrammer, data eller andet proprietært materiale på grund af din brug af vores tjenester, din download af materiale på vores tjenester eller ethvert materiale på ethvert andet websted, der er knyttet til det.

Semester

Den indledende løbetid for denne aftale er som beskrevet i ordreformularen (“den oprindelige periode”). Den indledende periode begynder, når tjenesterne påbegyndes for dig. Efter den første periode fornyes denne aftale automatisk. Den oprindelige periode og alle på hinanden følgende fornyelsesperioder betegnes samlet som “løbetiden”. Hvis den betalingsmetode, du bruger hos os, såsom et kreditkort, når dets udløbsdato, og du ikke redigerer dine betalingsmetodoplysninger eller annullerer, anerkender du, accepterer og bemyndiger blot at fortsætte med at fakturere dit kreditkort, og du forbliver ansvarlig for enhver ikke-opkrævede beløb.

Derudover kan Simply behandle fornyelsesgebyret i et forsøg på at sikre dine fornyelsesprocesser med succes op til to uger før din udløbsdato, medmindre du udtrykkeligt anmoder om andet.

Fornyelser

Tjenester, der er købt i en bestemt periode (f.eks. Et år), fornyes automatisk ved udløbet af denne periode, medmindre du giver Simply skriftlig besked om, at du agter at opsige dem mindst 30 dage inden udløbet af denne periode. De fornyes til Simply’s gældende priser for sådanne tjenester.

Betaling

De faste gebyrer og / eller satser, der gælder for enhver tjeneste, er angivet i onlinebestillingsformularen for tjenesten (“gebyrerne”). Bemærk, at onlinebestillingsformularen muligvis også angiver en satsforhøjelse, der træder i kraft, når en salgsfremmende sats udløber. En sådan stigning vil ske uden yderligere varsel til dig.

Du betaler ethvert nuværende eller fremtidigt salg og tjenester, punktafgifter, merværdiafgift eller andre lignende skatter, herunder eventuelle relaterede renter eller bøder (pålagt til enhver tid af en statlig myndighed), der stammer fra eller er relateret til andre tjenester end skat baseret på Simply’s nettoindkomst.

Betaling for tjenester er på forhånd. Når du bestiller en tjeneste, skal du betale det fulde gebyrbeløb for den indledende periode og gældende skat. Når en tjeneste fornyes, skal du betale det fulde gebyrbeløb for fornyelsestiden og gældende skatter. En tjeneste fornyes, når den ikke er opsagt af dig inden den sidste dato for den første periode eller en fornyelsesperiode, som du har betalt for.

Tilbageførsler

Du accepterer at kontakte Simply inden du rejser en anmodning om tilbageførsel eller enhver tvist med din bank eller kortudsteder i forbindelse med enhver Transaktion. Hvis du foretager en kortbetaling gennem Simply og senere bestrider en legitim debitering ved at hæve en tilbageførsel uden fortjeneste eller legitim grund (som bestemt efter eget skøn), hvad enten det er svigagtigt eller på anden måde, forbeholder vi os retten til at sortliste dig fra vores platform ved at fremlægge overbevisende beviser for at afvise din ugyldige tilbageførselsanmodning og eller forfølge retssager efter omstændighederne

Ret til at nægte service

Vi kan lukke, suspendere eller begrænse din adgang til din konto uden grund. Uden at begrænse det foregående kan vi muligvis lukke, suspendere eller begrænse din adgang til din konto:

a) hvis vi finder ud af, at du har overtrådt eller handler i strid med denne brugeraftale;

b) hvis vi fastslår, at du har krænket juridiske rettigheder (hvilket resulterer i faktiske eller potentielle krav), herunder krænkelse af intellektuel ejendomsret;

c) hvis vi finder ud af, at du har engageret dig i eller er involveret i svigagtige eller ulovlige aktiviteter;

d) at styre enhver risiko for tab for os, en bruger eller enhver anden person;

e) af andre grunde.

Uden at begrænse vores andre retsmidler, i det omfang du har overtrådt denne aftale, skal du betale os alle skyldige gebyrer til os og godtgøre os alle tab og omkostninger (inklusive al vores arbejdstid) og rimelige udgifter (inklusive advokatsalær) relateret til at undersøge en sådan overtrædelse og opkræve sådanne gebyrer.

Hvis vi lukker din konto af en anden årsag end som et resultat af din overtrædelse af denne aftale, medmindre andet er angivet i denne aftale, har du ret til at modtage enhver skyldig betaling fra os til dig.

I tilfælde af at vi lukker din konto, har du intet krav over for os i forbindelse med en sådan suspension eller opsigelse af din konto.

Brug af vores tjenester

Tjenesterne er beskyttet af ophavsret, forretningshemmeligheder og andre love om intellektuel ejendomsret. Du har ret til at bruge tjenesterne og kun til de formål, der er beskrevet af Simply. Simply forbeholder sig alle andre rettigheder til tjenesterne. Indtil opsigelsen af denne Aftale, og så længe du opfylder gældende betalingsforpligtelser og overholder denne Aftale, giver Simply dig en personlig, begrænset, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar ret og licens til at bruge Tjenesterne.

Brug med din mobile enhed

Brug af disse tjenester er muligvis tilgængelig via en kompatibel mobilenhed, internetadgang og kan kræve software. Du accepterer, at du er eneansvarlig for disse krav, herunder eventuelle gældende ændringer, opdateringer og gebyrer samt vilkårene i din aftale med din mobile enhed og telekommunikationsudbyder.

Simply giver ingen garantier eller erklæringer af nogen art, udtrykkeligt, lovbestemt eller underforstået med hensyn til:

a) Tilgængeligheden af telekommunikationstjenester fra din udbyder og adgang til tjenesterne til enhver tid eller fra ethvert sted

b) ethvert tab, beskadigelse eller sikkerhedsindtrængen af telekommunikationstjenesterne; og

c) Enhver videregivelse af oplysninger til tredjeparter eller manglende overførsel af data, kommunikation eller indstillinger forbundet med tjenesterne.

Indhold

Indhold inkluderer data, information, materiale, tekst, grafik, billeder af enhver art, der uploades, transmitteres, indsendes, genereres, gemmes eller på anden måde stilles til rådighed gennem tjenesterne (“indhold”), som uden begrænsning vil omfatte alt indhold kontohavere (inklusive dig) leverer gennem din brug af tjenesterne. Ved at gøre dit indhold tilgængeligt gennem din brug af tjenesterne giver du simpelthen en verdensomspændende, royaltyfri, ikke-eksklusiv licens til at være vært for og bruge dit indhold. Arkiver dit indhold ofte. Du er ansvarlig for ethvert mistet eller uopretteligt indhold. Du skal give alle nødvendige og passende advarsler, oplysninger og videregivelser. Simply er ikke ansvarlig for noget af dit indhold, som du sender gennem tjenesterne.

Du accepterer ikke at bruge eller tillade nogen tredjepart at bruge tjenesterne til at uploade, poste, distribuere, linke til, offentliggøre, reproducere, engagere sig i, promovere eller transmittere et af følgende:

Ulovlig, bedragerisk, ærekrænkende, uanstændig, pornografisk, blasfemisk, truende, voldelig, hadefuld, chikanerende, stødende, upassende eller anstødelig information eller kommunikation af enhver art, herunder uden begrænsning adfærd, der er overdrevent voldelig, tilskynder til eller truer vold, tilskynder til “flammende” andre eller strafferetligt eller civilretligt ansvar i henhold til lokal, statslig, national eller international lov;

Indhold, der efterligner en anden eller fejlagtigt repræsenterer din identitet eller kvalifikationer, eller som kan udgøre en krænkelse af en persons privatliv, er ulovligt uretfærdigt eller vildledende eller skaber en sikkerheds- eller sundhedsrisiko for en person eller offentligheden

Bortset fra som skriftligt tilladt af Simply, investeringsmuligheder, anmodninger, kædebreve, pyramidespil, anden uopfordret kommerciel kommunikation eller spamming eller oversvømmelse;

Virus, trojansk hest, orm eller anden forstyrrende eller skadelig software eller data;

Alt indhold, som du ikke ejer eller har ret til at bruge uden tilladelse fra ejere af immaterielle rettigheder dertil.

Webstedsadministration

Vi forbeholder os ret til, men ikke pligt til:

  • overvåge webstedet for overtrædelser af disse vilkår og betingelser;
  • træffe passende retssager mod enhver, der efter vores eget skøn overtræder loven eller disse vilkår og betingelser, herunder uden begrænsning, rapportering af en sådan bruger til retshåndhævende myndigheder;
  • efter eget skøn og uden begrænsning afvise, begrænse adgang til, begrænse tilgængeligheden af eller deaktivere (i det omfang det er teknisk muligt) nogen af dine bidrag eller dele heraf;
  • efter vores eget skøn og uden begrænsning, varsel eller ansvar, at fjerne fra webstedet eller på anden måde deaktivere alle filer og indhold, der er for store i størrelse eller på nogen måde byrdefuldt for vores systemer;
  • på anden måde administrere webstedet på en måde, der er designet til at beskytte vores rettigheder og ejendom og for at lette webstedets korrekte funktion.

Afslutning

Hvis du efter vores eneste vurdering undlader, eller vi har mistanke om, at du har undladt at overholde nogen vilkår eller bestemmelser i disse brugsbetingelser, kan vi også opsige denne aftale når som helst uden varsel, og du forbliver ansvarlig for alle skyldige beløb til og med datoen for opsigelse og / eller følgelig kan nægte dig adgang til vores tjenester (eller enhver del deraf).

Ændring af servicevilkår

Vi kan til enhver tid ændre vilkårene efter varsel via en servicemeddelelse eller ved at sende e-mail til din primære e-mail-adresse. Hvis vi foretager væsentlige ændringer i Vilkårene, der påvirker dine rettigheder, får du mindst 30 dages varsel om ændringerne via e-mail til din primære e-mail-adresse. Du kan opsige din brug af denne service ved at give Simply meddelelse via e-mail inden for 30 dage efter at have fået besked om tilgængeligheden af de ændrede Vilkår, hvis Vilkårene ændres på en måde, der i væsentlig grad påvirker dine rettigheder i forbindelse med brugen af denne service. Din fortsatte brug af denne tjeneste efter ikrafttrædelsesdatoen for enhver ændring af Vilkårene betragtes som din accept af de ændrede Vilkår.

Enden på livet

Hvis Simply efter sin rimelige opfattelse ikke er i stand til fortsat effektivt at levere denne service til en Konfigurationsartikel ved udgangen af livet, kan Simply ved at give dig mindst 90 dages forudgående skriftlig varsel fjerne Konfigurationen ved udgangen af livet Element fra rettighedsregistret. Efter fjernelse skal Simply foretage en pro rata justering af servicegebyrerne.

Vedligeholdelse

Simply skal muligvis udføre planlagt vedligeholdelse af denne service. Simply underretter dig skriftligt mindst 3 (tre) hverdage i forvejen om planlagt vedligeholdelse, relaterede serviceafbrydelser og deres forventede varighed.

I tilfælde af nødvedligeholdelse, Simply:

a) vil bestræbe sig på at give dig mindst 20 minutters forudgående skriftlig varsel

b) Simply vil give dig så meget skriftligt varsel som det med rimelighed er praktisk muligt under omstændighederne; og

c) gøre sit bedste for at minimere varigheden af enhver afbrydelse eller afbrydelse af Tjenesten.

Simply vil blive fritaget for sine forpligtelser i henhold til den gældende serviceniveauaftale i nødsituationsvedligeholdelsens varighed, og du accepterer at udelukke Simply for ethvert ansvar, tab og eller skade, der opstår i en nødsituation.

Teknologiledelse

På grund af teknologiske ændringer og Simply’s ønske om at opretholde den højest mulige kvalitet af denne service kan det være nødvendigt at foretage justeringer eller tilføje forbedringer til denne service. Simply giver om muligt forhåndsmeddelelse om sådanne ændringer.

Hvis omfanget af tjenesten nødvendigvis forbedres eller udvides som et resultat af forbedringerne, vil de blive tilbudt dig for resten af den aktuelle periode uden yderligere omkostninger, forudsat at Simply forventer, at der ikke fremsættes krav om reduktion i servicegebyret for mindre reduktioner i omfang som følge af forbedringerne.

Ekskluderinger af serviceniveau

Simply er ikke ansvarlig for standardindstillinger for serviceniveau som følge af en eller flere af følgende begivenheder:

a) nogen af de begivenheder, der er specificeret i servicevilkårene i denne aftale;

b) fravær af en patch, reparation, politik, konfiguration eller vedligeholdelsesændring anbefalet af Simply, men ikke godkendt af dig;

c) planlagt nedetid med hensyn til denne service (inklusive opgraderinger, reparation eller udskiftning af komponenter eller planlagte sikkerhedskopier) eller enhver anden gensidigt aftalt nedetid;

d) ændringer foretaget af dig til denne tjeneste

e) skade eller forsinkelse, der opstår fra dig, hvis du undlader at udføre en handling eller kontraktlig forpligtelse, der kræves Simply, for at vi kan gøre din brug af denne service;

f) modifikationer eller udskiftninger eller forsøgte ændringer eller udskiftninger, der ikke er udført af Simply eller ikke er godkendt af Simply skriftligt, før sådanne ændringer eller udskiftninger udføres eller forsøges af nogen anden part, herunder dig;

g) gendannelse af mistede data, der er forbundet med denne tjeneste uden denne service. Simply’s viden;

h) svigt af softwareværktøjer, der bruges i forbindelse med denne service;

i) data leveret af dig er unøjagtige eller ikke opdaterede; eller n. en virus, orm, distribueret benægtelse af tjenester eller enhver anden ondsindet aktivitet.

Dine forpligtelser

Du accepterer at bruge alle rimelige bestræbelser på at give alle relevante oplysninger til Simply, der er nødvendige for Simply’s levering af denne service.

Du kan fra tid til anden udstede rimelige instruktioner til Simply i forhold til Simply’s levering af denne service. Sådanne instruktioner skal være kompatible med specifikationen for denne leverede service.

I tilfælde af at Simply kræver beslutningen, godkendelsen, samtykke eller enhver anden kommunikation fra dig for at fortsætte med leveringen af denne service eller en hvilken som helst del deraf til enhver tid, skal du levere det samme på en rimelig og rettidig måde.

Hvis der er behov for samtykke, licenser eller andre tilladelser fra tredjeparter, er det dit ansvar at opnå det samme inden levering af denne service (eller den relevante del deraf).

Enhver forsinkelse i leveringen af denne service som følge af din fiasko eller forsinkelse med at overholde nogen af bestemmelserne i denne paragraf er ikke ansvaret for eller skylden for Simply.

Ansvarsfraskrivelse

Simply giver ingen garanti eller erklæring om, at webstedet og servicen vil opfylde dine krav, at det vil være af tilfredsstillende kvalitet, at det vil være egnet til et bestemt formål, at det ikke krænker tredjeparts rettigheder, at det vil være kompatibel med alle systemer, at det er sikkert, og at alle oplysninger, der gives, er korrekte. Vi giver ingen garanti for specifikke resultater fra brugen af vores service.

Ingen del af dette websted er beregnet til at udgøre rådgivning, og indholdet af dette websted bør ikke påberåbes, når man træffer beslutninger eller foretager nogen handling af nogen art.

Webstedets tilgængelighed

Tjenesten leveres “som den er” og på “som tilgængelig” basis. Vi giver ingen garanti for, at tjenesten er fri for mangler og / eller fejl. I det maksimale omfang loven tillader, giver vi ingen garantier (udtrykkeligt eller underforstået) om egnethed til et bestemt formål, nøjagtighed af oplysninger, kompatibilitet og tilfredsstillende kvalitet.

Simply påtager sig intet ansvar for forstyrrelser eller manglende tilgængelighed af webstedet, der skyldes eksterne årsager, herunder, men ikke begrænset til, ISP-udstyrsfejl, hostudstyrsfejl, kommunikationsnetværksfejl, strømsvigt, naturlige begivenheder, krigshandlinger eller juridiske begrænsninger og censur.

Ansvarsbegrænsning

I det maksimale omfang loven tillader, accepterer Simply intet ansvar for direkte eller indirekte tab eller skader, forudsigelige eller på anden måde, herunder indirekte, følgeskader, specielle eller eksemplariske skader, der opstår som følge af brugen af webstedet eller enhver information deri. Brugere skal være opmærksomme på, at de bruger webstedet og dets indhold på deres egen risiko.

Intet i disse vilkår og betingelser udelukker eller begrænser Simply’s ansvar for død eller personskade som følge af uagtsomhed eller bedrageri fra Simply.

Der er gjort alt for at sikre, at disse vilkår og betingelser overholdes nøje med de relevante lovbestemmelser i markedsføringsloven. I tilfælde af at nogen af disse vilkår viser sig at være ulovlige, ugyldige eller på anden måde ikke kan håndhæves, betragtes dette udtryk som skilt fra disse vilkår og betingelser og påvirker ikke gyldigheden og håndhævelsen af de resterende vilkår og betingelser. Dette udtryk gælder kun inden for jurisdiktioner, hvor et bestemt udtryk er ulovligt.

Intet afkald

I tilfælde af at en af parterne i disse vilkår og betingelser undlader at udøve nogen rettigheder eller afhjælpning indeholdt heri, skal dette ikke opfattes som et afkald på denne ret eller afhjælpning.

Tidligere vilkår og betingelser

I tilfælde af uoverensstemmelse mellem disse vilkår og betingelser og tidligere versioner deraf, gælder bestemmelserne i disse vilkår og betingelser, medmindre andet udtrykkeligt er angivet.

Meddelelser

Alle meddelelser / meddelelser gives til os enten pr. Post til vores lokaler (se adresse ovenfor) eller via e-mail til info-simply-crm.com. En sådan meddelelse betragtes som modtaget 3 dage efter udstationering, hvis den sendes med første klasses post, afsendelsesdagen, hvis e-mailen modtages fuldt ud på en arbejdsdag og den næste hverdag, hvis e-mailen sendes i en weekend eller helligdag.

Lov og jurisdiktion

Disse vilkår og betingelser og forholdet mellem dig og Simply styres af og fortolkes i overensstemmelse med Danmarks lovgivning og Simply, og du accepterer at underkaste dig den eksklusive jurisdiktion for domstole i Danmark.

Eventuelle kommentarer eller spørgsmål til denne politik skal rettes til os ved hjælp af følgende kontaktoplysninger.

Simply Consulting ApS
Vesterbrogade 26
1620 København V
Denmark
CVR: 33970080
info@simply-crm.com

Hvis du mener, at vi ikke har overholdt denne politik eller handlet på anden måde end i overensstemmelse med databeskyttelsesloven, skal du give os besked.